Trenerzy


Imię: Piotr
Nazwisko: Gniot
Grupy: A2.1, B1.1
Imię: Piotr
Nazwisko: Bromka
Grupy: B1.2, A1, A2.2
Imię: Maksymilian
Nazwisko: Heliński
Grupy: C, B2.1, B2.2
Imię: Bartosz
Nazwisko: Szpalik
Grupy: D
573973129 m.helinski@akademiareissa.pl