Kontakt


Maksymilian Heliński
Koordynator lokalizacji Poznań - Naramowice

573973129 m.helinski@akademiareissa.pl