Obiekty


Boisko przy SP60, ul. Boranta 2, Poznań


Orlik Batorego, Osiedle Batorego 47, Poznań


Boisko UAM, ul. Zagajnikowa 9, Poznań


573973129 m.helinski@akademiareissa.pl

Jeżeli Twoje dziecko trenuje już regularnie w naszym klubie, kliknij opcję "JESTEM ZAWODNIKIEM AKADEMII PIŁKARSKIEJ REISSA". Jeżeli Twoje dziecko nie trenuje jeszcze regularnie w naszym klubie, kliknij opcję "NIE JESTEM ZAWODNIKIEM AKADEMII PIŁKARSKIEJ REISSA"