Obiekty
Boisko przy SP 50, Osiedle Stare Żegrze 1, Poznań

573972735 k.luczak@akademiareissa.pl