Obiekty
Boisko SP 1, ul. Staszica 1, Kórnik

512538200 a.siejka@akademiareissa.pl