Obiekty
Sala przy SP, ul. 3 maja 9, KobylinOrlik przy SP , ul. 3 Maja 9, KobylinStadion Sportowy, Stzrelecka 10, Kobylin

609639483 r.twardy@akademiareissa.pl