Obiekty


Orlik ZSP w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29, Czarnków


Hala CEZ w Czarnkowie, Chodzieska 29, Czarnków


Boisko przy SP1 w Czarnkowie, Wroniecka 30, Czarnków


Hala Edukacji Lubasz, Chrobrego 33, Lubasz


Hala przy SP w Połajewie, Leśna 1, Połajewo


Hala przy LO w Czarnkowie, Kościuszki 92, Czarnków


Hala przy SP w Gębicach, Szkolna 2, Gębice


502136800 k.zdunek@akademiareissa.pl

Jeżeli Twoje dziecko trenuje już regularnie w naszym klubie, kliknij opcję "JESTEM CZŁONKIEM AKADEMII PIŁKARSKIEJ REISSA". Jeżeli Twoje dziecko nie trenuje jeszcze regularnie w naszym klubie, kliknij opcję "NIE JESTEM CZŁONKIEM AKADEMII PIŁKARSKIEJ REISSA"