Obiekty
Orlik przy SP 17, os. Bolesława Chrobrego 105, PoznańHala przy SP nr 17, os. B. Chrobrego 105, PoznańBoisko przy SP 15 , Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III SobieskiegoHala przy SP 68, Jana III Sobieskiego 102, Poznań

573973129 m.helinski@akademiareissa.pl