Obiekty
salka fitness Stacja Podolany, Strzeszyńska 61A, Poznań

573973129 m.helinski@akademiareissa.pl